Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne za 2022 r.

Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne za 2022 r. - treść sprawozdania (pdf, 143 KB)