Sprawozdania Finansowe za 2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne za 2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne za 2022 r. - treść sprawozdania (pdf, 129 KB)


Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne za 2022 r.

Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne za 2022 r. - treść sprawozdania (pdf, 143 KB)


Informacja dodatkowa Gmina Mosina 2022

Informacja dodatkowa Gmina Mosina 2022 - Treść (pdf, 767 KB)


Bilans z wykonania budżetu - sprawozdanie za 2022 r.

Bilans z wykonania budżetu - sprawozdanie za 2022 r. - treść sprawozdania (pdf, 133 KB)


Bilans Jednostki Budżetowej - sprawozdanie łaczne za 2022 r.

Bilans Jednostki Budżetowej - sprawozdanie łaczne za 2022 r. - treść sprawozdania (pdf, 168 KB)