Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EW z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na ter

Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1.      Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.   2.      Środki finansowe w wysokości 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2018.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                              

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś


 Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.7.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2018 10 000,00
  4. Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 6 500,00
5. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 2 000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje techniczne 3 000,00
7. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 3 000,00
8. Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 110 000,00
9. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 4 500,00
10. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 38 500,00
11. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 32 000,00
12. Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Brazylijskie Jiu Jitsu 4 000,00
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 5 000,00
14. Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER   Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 000,00
15. Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej Teakwondo Olimpijskie 2 000,00
16. Akademia Judo w Poznaniu Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 3 000,00
17. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 14 000,00
18. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT Mistrzostwa Świata w Nordic Walking Mosina 2018 17 000,00
  RAZEM 275 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232   .