Raport o stanie gminy

za 2022

Raport o stanie Gminy Mosina za 2022 rok

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2022.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

 

Dla Państwa wygody, raport po raz kolejny przedstawiamy w formie strony internetowej.

Dedykowana strona internetowa prezentująca treść Raportu

lub w formie klasycznego pliku PDF:

Treść dokumentu pt.: "Raport o stanie Gminy Mosina w 2022 roku" (PDF, 37,4 MB)

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

 

Z wyrazami szacunku

Dominik Michalak

Burmistrz Gminy Mosina

 


za 2021

Raport o stanie Gminy Mosina za 2021 rok

Szanowni Mieszkańcy,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Mosina dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie Gminy Mosina za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Mosina!

Dla Państwa wygody, raport po raz kolejny przedstawiamy w formie strony internetowej.

Dedykowana strona internetowa prezentująca treść Raportu

lub w formie klasycznego pliku PDF:

Treść dokumentu pt.: "Raport o stanie Gminy Mosina w 2021 roku" (PDF, 27 MB)

(Sprostowanie do raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 r. (PDF, 96 KB))

Nasze działania są transparentne i chcemy, aby taki był też ten raport. Zachęcamy do udostępniania linku wśród znajomych mieszkańców!

 

Przemysław Mieloch - Burmistrz Gminy Mosina


za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Mosina za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy,

Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2020. Musieliśmy zmienić sposób myślenia i pracy. W nowej rzeczywistości, na nowo, ważne stały się podstawowe wartości do jakich przez lata przywykliśmy - bezpieczeństwo, zdrowie, solidarność czy przewidywalność jutra.

Jak - jako gmina - poradziliśmy sobie z wyzwaniami postawionymi przez pandemię? Co udało nam się zrealizować pomimo przeciwności? Jakie działania podjęliśmy, aby wspomóc mieszkańców?

Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem o stanie Gminy Mosina za rok 2020.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Mosina.

Dla Państwa wygody, raport przedstawiamy w formie strony internetowej:

Dedykowana strona internetowa prezentująca treść Raportu

lub w formie klasycznego pliku PDF:

Treść "Raportu o stanie Gminy Mosina w 2020 roku" (PDF, 30.5 MB)

Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem". Do tego też Państwa zachęcam!

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do normalności.

Przemysław Mieloch - Burmistrz Gminy Mosina


za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Mosina za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2019.

Jest to dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr VII/47/19  z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2019.

Raport o stanie Gminy Mosina za rok 2019 jest pełniejszy niż analogiczny dokument za rok 2018. Odpowiada on standardom Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z uwzględnieniem specyfiki Gminy Mosina jak i części wniosków osób biorących udział w dyskusji nad raportem w roku wcześniejszym. Rokrocznie będzie wydłużana perspektywa czasowa dokumentu, aby tym precyzyjniej określić drogę dochodzenia do stanu obecnego, jak i pogłębić zrozumienie uwarunkowań, które do pewnego stopnia determinują rozwój gminy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Raport o stanie Gminy Mosina za 2019 rok (PDF, 5,5 MB)

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Mosina w 2018 r.

 Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2018.

To pierwszy tego typu dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr VII/47/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Jednakże dla pełniejszego zrozumienia procesów i trendów, jakie zachodzą w Gminie Mosina szereg zagadnień zostało pokazanych w perspektywie 5-letniej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Każdego roku będą przedstawiane kolejne raporty, które będą kumulowały wiedzę wcześniej zgromadzoną, jak również będą jeszcze bardziej uszczegóławiały zakres informacji przekazywanych zgodnie z oczekiwaniami, które będą artykułowane w czasie dyskusji nad niniejszym dokumentem.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Treść Raportu o stanie Gminy Mosina w 2018 r. (PDF, 3,4 MB)

Z poważaniem
Przemysław Mieloch