Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz Gminy Mosina, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10.00 - 17.15 po uprzednim zgłoszeniu spotkania w Biurze Obsługi Interesanta i wypełnieniu załączonej karty interesanta.: