Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Władze Gminy Mosina

Burmistrz Gminy Mosina (pełniący funkcję)

Marcin Lis

tel.: 618 109 550 (Sekretariat)
faks: 618 109 558
e-mail: burmistrz@mosina.pl

 

I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

brak

tel.: 618 109 550 (Sekretariat)
faks: 618 109 558
e-mail:

 

II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

brak

tel.: 618 109 550 (Sekretariat)
faks: 618 109 558
e-mail: