Obwieszczenia dotyczące zabytków

Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,

wszelkie akty normatywne publikuje w

Bazie Aktów Własnych

 


Obwieszczenie o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - PP.411.4.2022.SC

PP.411.4.2022.SC                                               

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz na podstawie § 18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56)

obwieszczam

o wyłączeniu z dniem 14 lutego 2023 r. karty adresowej zabytku – dom mieszkalny zlokalizowany w miejscowości Mieczewo (gmina Mosina, powiat poznański), przy ul. Podgórnej 2, działka o nr ewid. 124, obręb Mieczewo.                                    

 


Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków - PP.411.2.2022.BD

PP.411.2.2022.BD                                                

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz na podstawie § 18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56)

Burmistrz Gminy Mosina

obwieszcza

o włączeniu z dniem 9.02.2023 r. karty adresowej zabytku – budynek gospodarczy w m. Świątniki, przy ul. Śremska 6, gm. Mosina, pow. poznański, działka nr ewid. 15, obręb Świątniki.