Pozostałe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu aneksu do upul Mieczewo dz. 221