Informacje dotyczące lasów - 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina dot. aneksu do uproszczonego planu urządzania lasu w Daszewicach

Treść obwieszczenia OŚ.6162.5.2023.KP z 11.09.2023 r.