Postępowania innych organów

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaic

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 172 i 173 obreb Srocko Wielkie


Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 i 431

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4200.11.2013.EK.23 z dnia 27.04.2022 r. o wydłużeniu terminu zalatwienia sprawy.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Urząd Miasta Luboń z 31.03.2022 r. znak WPRiOŚ.6220.8.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń z dnia 31 marca 2022 r. znak WPRiOŚ.6220.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 27.01.2022 r. znak RS.6220.3.2022.MS w sprawie budowy zastawek w Bieczynach

Treść obwieszczenia RŚ.6220.3.2022.MS Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 27.01.2022 r. w sprawie budowy zastawek w Bieczynach

Zawiadomienie - Obwieszczenie Urząd Miasta Luboń z 28.01.2022 r. znak WPRiOŚ.6220.8.2020

Treść zawiadomienia Urzędu Miasta Luboń z 28 stycznia 2022 r. znak WPRiOŚ.8.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń z 14.12.2021 r. znak WPRIOŚ.6220.8.2020

Treść zawiadomienia - Obwieszczenia Burmistrza Miasta Luboń z 14.12.2021 r. w sprawie budowy mostu nad rzeką Wartą

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 25 października 2021 r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.45.2020.MD.KB.12

Treść zawiadomienia o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.45.2020.MD.5

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.45.2020.MD.5 w przedmiocie zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2020 r., znak: WOO-II.420.51.2020.EK.2 dotyczące aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik - Środa