OŚ.6220.13.2022.MS budowa do 2 farm fotowoltaicznych do 2 MW na działce nr ewid. 8 w obrębie Bolesławiec