OŚ.6220.1.5.2022.IB budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działce o nr ewid. 562 w Strykowie, gmina Stęszew

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjeciu zawieszonego postępowania

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjeciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 562 obręb Strykowo, gmina Stęszew”