Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwziecia polegajacego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 197 w obrębie Żabinko, gmina Mosina".

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwziecia polegajacego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 197 w obrębie Żabinko, gmina Mosina".