OŚ.6220.15.2021.RL Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w Dymaczewie Starym

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 29 września 2021 r. OŚ.6220.15.2021.RL

Treść Obwieszczenia z 29.09.2021 r. znak OŚ.6220.15.2021.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 23 września 2021 r. OŚ.6220.15.2021.RL

Treść Obwieszczenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23.09.2021 r. znak OŚ.6220.15.2021.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 18 sierpnia 2021 r. - zawiadomienie stron postępowania postępowania o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2021 r. znak OŚ.6220.15.2021.RL - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na działce nr ewid. 195, obreb Dymaczewo Stare, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 14 lipca 2021 r. znak OŚ.6220.15.2021.RL

Obwieszczenie OŚ.6220.15.2021.RL z 14 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 4 maja 2021 r. znak OŚ.6220.15.2021.RL


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 30 kwietnia 2021 r. znak OŚ.6220.15.2021.RL