OŚ.6220.41.2020.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 czerwca 2021 r., znak: OŚ.6220.41.2020.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 czerwca 2021 r., znak: OŚ.6220.41.2020.NR w przedmiocie opinii sanitarnej i zebrania wystarczających dowodów i materiałów do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu na działce nr 123/8 obręb Witobel, gmina Stęszew, powiat poznański"