OŚ.6220.4.2021.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: OŚ.6220.4.2021.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: OŚ.6220.4.2021.NR w przedmiocie wydanej opinii sanitarnej w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø200 PVC/PP/kam. i długości L ~ 110 m; sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy Ø125 PE/DN100 żel. i długości L ~ 150 m (dz. nr ewid. 2701/16, obręb Mosina, dz. nr ewid. 385/2, obręb Krosno)