OŚ.6220.4.2020.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lipca 2021 r., znak: OŚ.6220.4.2020.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lipca 2021 r., znak: OŚ.6220.4.2020.NR o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Powierzchniowej (odkrywkowej), dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Dymaczewo BW"