OŚ.6220.36.2020.MT

Decyzja Burmistrza Gminy Mosina o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 maja 2021 r., znak: OŚ.6220.36.2020.MT

Decyzja Burmistrza Gminy Mosina o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 maja 2021 r., znak: OŚ.6220.36.2020.MT ws. realizacji przedsięwzięcia, polegającego na poprawie retencji jezior Samicy Stęszewskiej - dokumentacja (zastawka w km 4+400), na dz. o nr ewid 163 i 164, obręb Dymaczewo Stare

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 maja 2021 r., znak: OŚ.6220.36.2020.MT

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 maja 2021 r., znak: OŚ.6220.36.2020.MT w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na poprawie retencji jezior Samicy Stęszewskiej - dokumentacja (zastawka w km 4+400), na dz. o nr ewid 163 i 164, obręb Dymaczewo Stare