OŚ.6220.26.2021.NR - wykonanie 12 studni zastępczych na ujęciu wody

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji OŚ.6220.26.2021.RL

Treść informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej znak OŚ.6220.26.2021.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 12.04.2022 r. znak OŚ.6220.26.2021.RL

Treść Obwieszczenia Burmistrza Gminy Mosina znak OŚ.6220.26.2021.RL z 12.04.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 18 stycznia 2022 r. OŚ.6220.26.2021.RL

Treść obwieszczenia OŚ.6220.26.2021.NR z dnia 18 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.26.2021.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.26.2021.NR w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przeprowadzeniu prac odtworzeniowych na istniejącym ujęciu wody dla aglomeracji poznańskiej w rejonie MOSINA - KRAJKOWO, obejmujących wykonanie 12 zastępczych studni wierconych nr 3L/2, 5L/3, 7L/3, 11L/2, 13L/2, 14L/2, 21L/3, 24L/3, 26L/2, 27L/3, 31L/3 i 34L/3 wraz z obudową studzienną i armaturą studzienną oraz zlikwidowanie 12 zużytych studni wierconych nr 3L/1, 5L/2, 7L/2, 11L/1, 13L/1, 14L/1, 21L/2, 24L/2, 26L/1, 27L/2, 31L/2 i 34L/2 w miejscowości Krajkowo, gm. Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 lipca 2021 r., znak: OŚ.6220.26.2021.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 lipca 2021 r., znak: OŚ.6220.26.2021.NR o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przeprowadzeniu prac odtworzeniowych na istniejącym ujęciu wody dla aglomeracji poznańskiej w rejonie MOSINA - KRAJKOWO, obejmujących wykonanie 12 zastępczych studni wierconych nr 3L/2, 5L/3, 7L/3, 11L/2, 13L/2, 14L/2, 21L/3, 24L/3, 26L/2, 27L/3, 31L/3 i 34L/3 wraz z obudową studzienną i armaturą studzienną oraz zlikwidowanie 12 zużytych studni wierconych nr 3L/1, 5L/2, 7L/2, 11L/1, 13L/1, 14L/1, 21L/2, 24L/2, 26L/1, 27L/2, 31L/2 i 34L/2 w miejscowości Krajkowo, gm. Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa