OŚ.6220.20.2021.RL Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW w Witoblu gm. Stęszew

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji OŚ.6220.20.2021.RL

Treść informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji OŚ.6220.20.2021.RL z 08.11.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 10.11.2021 - zawiadomienie stron w wydaniu decyzji

Treść obwieszczenia OŚ.6220.20.2021.RL z 10.11.2021 r. - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 31 sierpnia 2021 r. OŚ.6220.20.2021.RL

Treść obwieszczenia OS.6220.20.2021.RL z dnia 31.08.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 25 maja 2021 r. znak: OŚ.6220.20.2021.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 25 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 94 w obrębie Witobel, gm. Stęszew"