OŚ.6220.11.2021.RL Podział działek pod zabudowę jednorodzinną w Świątnikach

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 24 sierpnia 2021 r. znak OŚ.6220.11.2021.RL

Treść Obwieszczenia Burmistrza Gminy Mosina z 24 sierpnia 2021 r. znak OŚ.6220.11.2021.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 05 lipca 2021 r. znak OŚ.6220.11.2021.RL

Obwieszczenie OŚ.6220.11.2021.RL z 05 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 30 kwietnia 2021 r. znak OŚ.6220.11.2021.RL

Obwieszczenie OŚ.6220.11.2021.RL z dnia 30 kwietnia 2021 r. - zawiadomienie stron o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Podziale działek pod zabudowę jednorodzinną na działkach o numerze ewid. 92/16 i 76/1 obręb ewidencyjny 0022 Świątniki, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie".