Informacje o dotacji przedszkolnej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku -aktualizacja-stan na 31.03.2024

Mosina, 5 kwietnia 2024 r.

 

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku

-aktualizacja-stan na 31.03.2024

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 

 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2024 rok i wynosi:  2.029,76 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2024 rok i wynosi: 1.522,32 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan z SIO na 30.09.2023 r.) wynosi 358, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan z SIO na 30.09.2023 r.).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2024 rok i wynosi 688,30 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan z SIO na 30.09.2023 r.) wynosi 375 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 6 (stan z SIO na 30.09.2023 r.).

 

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2024

Dotacja przedszkolna 2024


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2023 - aktualizacja

                                                                                  Mosina, 31 października 2023 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 roku

aktualizacja-stan na 31 października 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082, 2089, 2666 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2023 rok i wynosi:  1.490,15 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok i wynosi: 1.117,61 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan z SIO na 30.09.2022 r. oraz 30.09.2023 r-proporcjonalnie 2/3 i 1/3) wynosi 357, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego: 21, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2023 rok i wynosi 523,45 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan z SIO na 30.09.2022 r. oraz SIO na 30.09.2023 r proporcjonalnie 2/3 i 1/3) wynosi ogółem 389, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 8.
 6. Przy aktualizacji dotacji nie uwzględniono uczniów o statusie uchodźcy, podlegających ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji - aktualizacja na 31.VII.2022 r.

Mosina, 30 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 roku

aktualizacja - stan na 31 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 

 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 1.244,85 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 933,64 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.21 - SIO) wynosi 371, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2021 r.-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi 452,73 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2021-SIO) wynosi 360 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 4 (stan na 30.09.2021-SIO).

 

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

 


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2022 aktualizacja na 28.X.2022 r.

Mosina, 28 października 2022 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

aktualizacja - stan na 28 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi:  1.264,99 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 948,74 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.21 oraz 30.09.22 – proporcjonalnie 2/3 i 1/3 z SIO) wynosi 372, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2021 i 30.09.2022 r.-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi 405,88 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2021 i 30.09.2022-proporcjonalnie 2/3 i 1/3 z SIO) wynosi 377 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 6 (stan na 30.09.2021 i 30.09.2022-proporcjonalnie 2/3 i 1/3 z SIO).

 

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji aktualizacja na 31.05.2022 r.

Mosina, dnia 7 lipca 2022 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

aktualizacja-stan na 31 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi:  1.228,43 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 921,32 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.21 - SIO) wynosi 371, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2021 r.-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi 441,57 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2021-SIO) wynosi 360 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 4 (stan na 30.09.2021-SIO).

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

 


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 rok (aktualizacja)

Mosina, 10 maja 2022 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

aktualizacja 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi:  1.224,87 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 918,65 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.21 - SIO) wynosi 371, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2021 r.-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi 442,92 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2021-SIO) wynosi 360 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 4 (stan na 30.09.2021-SIO).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 rok

Mosina, 25 lutego 2022 r.             

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na rok 2022    

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 1.209,77 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 907,33 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.21 - SIO) wynosi 371, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2021 r.-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi 445,35 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2021-SIO) wynosi 360 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 4 (stan na 30.09.2021-SIO).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok - aktualizacja

                                                                                                                             Mosina, 28 października 2021 r.   
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2021 rok
aktualizacja  
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r, poz.1930) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi:  1.346,73 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi: 1.010,05 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.20 oraz na 30.09.21 - SIO) wynosi 362, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 20, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2020 r. oraz na 30.09.21-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi 534,54 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2020-SIO) wynosi 342 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2
  (stan na 30.09.2020 oraz na 30.09.21-SIO).
   Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.    

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2021

                                                                                                                             Mosina, 22 lutego 2021 r.
          
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na rok 2021
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi:  1.387,46 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi: 1.040,59 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.20 - SIO) wynosi 357, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 20, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2020 r.-SIO).
 4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2021 rok i wynosi 529,64 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2020-SIO) wynosi 353 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2
  (stan na 30.09.2020-SIO).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r. aktualizacja m-c 10

                                                                                                                             Mosina, 29 października 2020 r.
            
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2020 r. aktualizacja m-c 10
   
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 t.j.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi: 1.210,19 zł (miesięcznie).
 2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 907,64 zł (miesięcznie).
 3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 484,08 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2019 r. oraz 30.09.20 - SIO) wynosi 364, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 18, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na  30.09.2019 r. oraz  30.09.2020 r.-SIO).
 5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi 402,89 zł (miesięcznie).
 6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2019 oraz 30.09.2020-SIO) wynosi 360 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 2
  (stan na 30.09.2019 r. oraz 30.09.2020-SIO).
  Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r. aktualizacja

         Mosina, 18 maja 2020 r.             
Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r. - aktualizacja    
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 t.j.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  1.160,13 zł (miesięcznie).
 2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 870,09 zł (miesięcznie).
 3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 464,05 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2019 r. - SIO) wynosi 368, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 18, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (na podstawie danych z 2019 r.).
 5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi 394,14 (miesięcznie).
 6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2019-SIO) wynosi 364, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 1,
  statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0
  (na podstawie danych z 2019 r.).
    Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.                                                                     

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.

Mosina, 24.02.2020 r.     
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
       i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
   
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 t.j.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina wynosi: 1.176,37 zł (miesięcznie).
 2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 882,28 zł (miesięcznie).
 3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi: 470,55 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2019 r. - SIO) wynosi 368, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 19, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (na podstawie danych z 2019 r.).
 5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2020 rok i wynosi 397,91 (miesięcznie).
 6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2019-SIO) wynosi 364, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 1, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0
  (na podstawie danych z 2019 r.).
      Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.                   

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r. aktualizacja m-c X/19

  Mosina, 29.10.2019 r.
Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r. aktualizacja m-c X/19  
Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  1.077,86 zł (miesięcznie).
 2. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 808,39 zł (miesięcznie).
 3. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko/ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mosina stanowi 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 431,14 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2018 r. oraz 30.09.2019.(% : 2/3 i 1/3) - SIO) wynosi 361, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 17, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
 5. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi 428,15 (miesięcznie).
 6. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2018 r. oraz na 30.09.2019 (% : 2/3 i /1/3) - SIO) wynosi 331, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 0, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 2.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.

Mosina, 26.02.2019 r.
Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2019 r.

Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.    
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  1.025,35 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 769,01 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 358, statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 17, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
 4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 380,07 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 351, statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 0, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 2.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r. -po aktualizacji

Mosina, 31.10.2018 r.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r. -po aktualizacji
Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  961,14 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok i wynosi: 720,85 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2017 r.-2/3 oraz stan na 30.09.2018 1/3- SIO) wynosi 354, w tym 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 381,68 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2017 r.-2/3 oraz stan na 30.09.2018 r.-1/3 - SIO) wynosi 327, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 6. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2018 r.:
a)uczeń przypisany do wagi P 60-1.295,73 zł (miesięcznie),
b)uczeń przypisany do wagi P 61-1.608,49 zł (miesięcznie),
c)uczeń przypisany do wagi P 55-4.244,63 zł (miesięcznie),
d)uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P 57  - 375,31 zł (miesięcznie),
e)uczeń przypisany do wagi P 43-335,10 zł (miesięcznie).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów są dokonywane w ustawowych terminach.
Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Rys

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r.

Mosina, 26.02.2018 r.
 Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r.

Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  976,74 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok i wynosi: 732,55 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 352, w tym 14 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 372,64 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 315, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie                 o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 6. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2018 r.:
a) uczeń przypisany do wagi P 60-1.295,73 zł (miesięcznie),
b) uczeń przypisany do wagi P 55 - 4.244,63 zł (miesięcznie),
c) uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P 57 - 375,31 zł (miesięcznie).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r. - AKTUALIZACJA-31.X.2017

Mosina, 31.10.2017 r.
                                                                         
Ogłoszenie
o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.-aktualizacja
 
Na podstawie art. 78e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.
 
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi:  973,55 zł (miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. i 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 346, w tym 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 340,10 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2016 r. i 30.09.2017r.- SIO) wynosi 305, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2017 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54: 1.271,57 zł (miesięcznie);
  2. uczeń przypisany do wagi  P55: 1.578,50 zł (miesięcznie);
  3. uczeń przypisany do wagi P49: 4.165,48 zł (miesięcznie);
  4. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51: 368,32 zł (miesięcznie).
 
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr LIII/591/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca  2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r. - AKTUALIZACJA-15.V.2017

 Mosina, 15.05.2017 r.

 

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.-aktualizacja

 

Na podstawie art. 78e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 

 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 964,87 zł (miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 342, w tym 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 301,41 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 338, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki subwencji oświatowej z 2017 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54 : 1.271,57 zł (miesięcznie);
  2. uczeń przypisany do wagi P55 :1.578,50 zł (miesięcznie);
  3. uczeń przypisany do wagi P49 : 4.165,48 zł (miesięcznie);
  4. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51 - 368,32 zł (miesięcznie).
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.

  

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.

Mosina, dnia 06.02.2017 r.

Ogłoszenie
o podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
 

Na podstawie art. 78e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi:  964,87 zł.(miesięcznie)
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 342, w tym 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 301,41 zł.(miesięcznie)
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 338, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2016 r.:
 1. uczeń przypisany do wagi P54, waga P55 - 1.742,20 zł. (miesięcznie),
 2. uczeń przypisany do wagi P49 - 4.137,73 zł. (miesięcznie),
 3. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51 - 365,86 zł. (miesięcznie)  

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada  2016 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.   Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach. Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Ryś