Dotacje celowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w 2022 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/607/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku