Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Komunikat AQUANET S.A. o cenach ścieków dowożonych do stacji zlewnych od 1.01.2024 r.

Treść komunikatu AQUANET S.A. o cenach ścieków dowożonych do stacji zlewnych od 1.01.2024 r.


Komunikat AQUANET S.A. o taryfach obowiązujących od 19.12.2023 r.

Taryfy AQUANET S.A. na okres od 19.12.2023 r. do 18.12.2026 r.

Taryfa AQUANET S.A. na okres od 7.10.2021 r. do 18.12.2023 r.


Komunikat Majątku Rogalin Spółka z o.o. o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 30.06.2021 r.

Komunikat o taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działalności Majatku Rogali Spółka z o.o. od 30.06.2021 do 29.06.2024 r.