Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Komunikat AQUANET S.A. o taryfie od 7.10.2021 r. do 6.10.2024 r.

Taryfa AQUANET S.A. na okres od 7.10.2021 r. do 6.10.2024 r.

Komunikat Majątku Rogalin Spółka z o.o. o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 30.06.2021 r.

Komunikat o taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działalności Majatku Rogali Spółka z o.o. od 30.06.2021 do 29.06.2024 r.