Regulamin utrzymania czystości i porządku

 

Obowiązujący jednolity tekst Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosinia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w roku 2023 pod pozycją 12063.

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/12063/akt.pdf