Regulamin utrzymania czystości i porządku

 

Obowiązujący jednolity tekst Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosinia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w roku 2020 pod pozycją 9707

Poniżej link do tego dokumentu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9707/akt.pdf