Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Usługi odbioru odpadów, które nie są objęte usługą w zamian za uiszczaną tzw. opłatą "śmieciową", można zamawiać w podmiotach wpisanych do rejestru. Warto jednak sprawdzić wcześniej w niżej zamieszczonym rejestrze, czy dana firma może odbierać odpady danego rodzaju.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie tel. (61) 8109-545 lub 8109-546.