2021

EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE GMINY MOSINA

  1. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Lp.   Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
1 2 5
2 Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań Żeglarska MKŻ
3 Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe
4 Rok Rok 2021
  4a Uchwała o  wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały Uchwała Nr XLV/390/21 z dnia 27 maja 2021 r.
Sezon kąpielowy .  Od 28.06.2021 do 2.07.2021 Od 5.07.2021 do 9.07.2021 Od 12.07.2021 do 16.07.2021 Od 19.07.2021 do 23.07.2021 Od 26.07.2021 do 30.07.2021 Od 2.08.2021 do 6.08.2021
Liczba kąpiących się 60
  4b Organizator:  
Nazwa albo imię i nazwisko Mosiński Klub Żeglarski
Adres ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina

    II. Karta miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań żeglarska

  1. Informacje podstawowe
Lp.     Informacje podstawowe    (Nazwa i adres) Przystań Żeglarska MKŻ Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe                            
1 2  
1 Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko Jezioro Łódzko-Dymaczewskie
2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli   PLRW6000161856969    
3 Długość linii brzegowej Długość linii brzegowej 15 m  
4 Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających  dziennie z kąpieli   60    
5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Od 28.06.2021 do 2.07.2021 Od 5.07.2021 do 9.07.2021 Od 12.07.2021 do 16.07.2021 Od 19.07.2021 do 23.07.2021 Od 26.07.2021 do 30.07.2021 Od 2.08.2021 do 6.08.2021
  6 Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Nazwa albo imię i nazwisko Mosiński Klub Żeglarski
Adres ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)   Tel. 730-730-789, mkzmosina@wp.pl    
  7 Właściwy państwowy Inspektor sanitarny Kontrolujący miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Nazwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
Adres ul. Gronowa 22, 61-001 Poznań
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) tel./fax 61 646 78 51  

  B. Jakość wody w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań żeglarska (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)

Lp.   Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)   Rok
2021   ...  
1 2 6 7 8
1 Ocena bieżącej jakości wody 25.06.2021-woda przydatna do kąpieli    
2 Zakaz kąpieli (tymczasowy, w sezonie, data, czas trwania, przyczyna)      
3 Zalecenia organów inspekcji sanitarnej