2020

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Mosina


Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
Gmina: MOSINA Powiat: POZNAŃSKI Województwo: WIELKOPOLSKIE
Lp. Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
1 2 3
2 Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań Żeglarska MKŻ
3 Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe
4 Rok Rok 2020
4a Uchwała o  wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały Uchwała Nr XXIX/231/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
Sezon kąpielowy
od 29.06.2020 r. do  3.07.2020 r.;
od 6.07.2020 r. do 10.07.2020 r.;
od 13.07.2020 r. do 17.07.2020 r.;
od 20.07.2020 r. do 24.07.2020 r.;
od 27.07.2020 r. do 31.07.2020 r.;
od 3.08.2020 r. do 7.08.2020 r.
Liczba kąpiących się 60
4b Organizator:  
Nazwa albo imię i nazwisko Mosiński Klub Żeglarski
Adres ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina
Karta miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Karta.pdf
Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Informacja o jakości wody.pdf