2019

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Mosina


Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
Gmina: MOSINA Powiat: POZNAŃSKI Województwo: WIELKOPOLSKIE
Lp. Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
1 2 3
2 Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań żeglarska
3 Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe
4 Rok Rok 2019
4a Uchwała o  wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały Uchwała Nr X/71/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Sezon kąpielowy
od 24.06.2019 r.
do 28.06.2019 r.;
od 1.07.2019 r.
do 5 .07.2019 r.;
od 8.07.2019 r.
do 12 .07.2019 r.;
od 15.07.2019 r.
do 19 .07.2019 r.;
od 22.07.2019 r.
do 26 .07.2019 r.;
od 29.07.2019 r.
do 2 .08.2019 r.
Liczba kąpiących się 60
4b Organizator:  
Nazwa albo imię i nazwisko Pan Paweł Maciejewski
Mosiński Klub Żeglarski
Adres ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina
Karta miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Karta.pdf
Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Informacja o jakości wody.pdf