2018

Ewidencja kąpielisk na terenie Gminy Mosina w 2018 r.

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
Powiat: POZNAŃSKI Województwo: WIELKOPOLSKIE
Lp.
Informacje dotyczące kąpielisk
Kąpieliska
1
2
3
4
1
Kod kąpieliska
3064PKAP0017
3064PKAP0021
2
Nazwa kąpieliska
Kąpielisko Glinianki
Kąpielisko Przy Hotelu Szablewskim
3
Adres lub lokalizacja kąpieliska
Dz. o nr ewid. 160/6, obręb Mosina
Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, obręb Dymaczewo Nowe
4
Rok
Rok 2018
 
4a
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały
Uchwała Nr LXVII/772/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
Sezon kąpielowy
od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
od 15 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
Liczba kąpiących się
500
100
 
4b
Organizator:
 
 
Nazwa albo imię i nazwisko
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
PHP Jeans Teresa i Jan Szablewski  Sp. jawna
Adres
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
ul. Wroclawska 42, 62-300 Września
 Karta kąpieliska
Karta.pdf Karta.pdf
 Jakość wody w kąpielisku
Informacja o jakości wody.pdf
Informacja o jakości wody.pdf