Obwieszczenia, informacje i komunikaty innych organów

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4210.193.3.2024.KMN z dnia 8 maja 2024 r.


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot.zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Wielkopolskiego Indyka sp. z o.o. w Bolesławcu

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego znak WŚ.6222.40.2023.I z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmiany pozwooenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt oraz instalacji oczyszczania ścieków  na terenie zakładu Wielkopolski Indyk sp. z o.o. w Bolesławcu.


Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Treść informacji o planowanych pomiarach pól elektromagnatycznych