Obwieszczenia, informacje i komunikaty innych organów

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Indyka S-ka z o.o.

Treść informacji PO.ZUZ.4.4210.768.3.2023.MP z 14.11.2023 r.


Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Treść informacji o planowanych pomiarach pól elektromagnatycznych


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolski Indyk sp. z o.o.

Treść informacji PO.ZUZ.4.4210.768.3.2023.MP z 14.11.2023 r.