Kontrola zarządcza

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) kontrola zarządcza, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a jej celem jest zapewnienie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.


System kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina zbudowany jest w oparciu o standardy kontroli zarządczej, które obejmują pięć grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej, tj.:

 1. Środowisko wewnętrzne,
 2. Cele i zarządzanie ryzykiem,
 3. Mechanizmy kontroli,
 4. Informacja i komunikacja,
 5. Monitorowanie i ocena.


Akty wewnętrzne określające zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mosina:

 1. Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mosina;

 2. Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mosina