Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Piotr Nowaczyk
Rada Sołecka:
1. Ireneusz Kokociński
2. Justyna Malińska
3. Lucyna Muzalewska
4. Dariusz Nyćkowiak
5. Włodzimierz Potocki
6. Romuald Przybylski
7. Jacek Szajbe