Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Wiesława Kędziora
Rada Sołecka:
  1. Mirosław Knopkiewicz
  2. Mirosław Krzyżaniak
  3. Weronika Osuch
  4. Barbara Pieczyńska
  5. Dorota Plenzler
  6. Sara Żelechowska