Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Zbigniew Koralewski
Rada Sołecka:
1. Alina Gramza
2. Zbigniew Grygier
3. Włodzimierz Nowak
4. Przemysław Starzak