Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Paweł Ożański
Rada Sołecka:
1. Ewelina Dudek
2. Magdalena Gościniak
3. Grzegorz Jurga
4. Monika Mumot
5. Paulina Olszowa
6. Joanna Pawlak
7. Jacek Wierzbicki