Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Paweł Sroka
Rada Sołecka:
1. Janusz Hołysz
2. Joanna Kaczmarek
3. Andrzej Kołutkiewicz
4. Maciej Krawczyk
5. Małgorzata Kubiaczyk
6. Wojciech Reszczyński
7. Tadeusz Wawrzyniak