Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Roman Kolankiewicz
Rada Sołecka:
1. Grzegorz Gawlik
2.
Tomasz Gratkowski
3. Marek Kwiatkowski
4. Ewa Niewiadomska-Klajnszmit
5. Krzysztof Rogaliński
6. Marlena Treumann
7. Izabela Wójkiewicz