Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Ryszard Rybicki
Rada Sołecka:
1. Dariusz Haremza
2. Agnieszka Matecka
3. Dariusz Przybylski
4. Małgorzata Słoma
5. Jakub Statnik
6. Stefan Szłapczyński