Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Łukasz Kasprowicz
Rada Sołecka:
1. Karolina Czarnopecka
2. Karolina Marciniak
3. Hanna Stelmaszyk
4. Magdalena Woźniak