Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Erazm Walkowiak
Rada Sołecka:
1. Sławomir Barański
2. Magdalena Chrastek
3. Rafał Filipowicz
4. Zofia Poszytek
5. Nadia Potocka
6. Jacek Ptaszyński