Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 12.09.2021 r.

Protokół z przeprowadzonego głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury w dniu 12.09.2021 r.

Protokół z głosowania.pdf


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 167/2021.pdf

Obwieszczenie w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Czapury w wyborach zarządzonych na dzień 12 września 2021 r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Obwieszczenie.pdf