Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Artur Silski
Rada Sołecka:
1. Bartosz Derdziński
2. Łukasz Ferchmin 
3. Andrzej Kantorski
4. Paweł Materna
5. Helena Murawa
6. Paulina Raczyńska
7. Paweł Zaremba
e-mail: czapury_radasolecka@wp.pl