Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Waldemar Waligórski
Rada Sołecka:
1. Andrzej Kantorski
2. Anna Kołodziej
3. Artur Miliński
4. Paulina Raczyńska
5. Artur Silski
6. Tomasz Szkiełka