Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Maciej Patela
Rada Sołecka:
1. Renata Buczko
2. Agnieszka Grygiel
3. Leszek Łączny
4. Dagmara Oleszyńska
5. Justyna Roszak-Patela
6. Zbyszko Zawadzki