Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Mateusz Fabisiak
Rada Sołecka:
1. Danuta Biernat
2. Marzena Fabisiak
3. Agnieszka Madajczak
4. Beata Trybuś-Wojciechowska