Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 7 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 7 w Mosinie:
1. Ewelina Matyla - Przewodnicząca
2. Sylwia Dengusiak
3. Hanna Senftleben
4. Paweł Sroka
5. Estera Wekwert