Statut

Statut Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/833/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 1 „Śródmieście” w Mosinie.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf