Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 1 w Mosinie:
1. Wojciech Olszewski - Przewodniczący
2. Ireneusz Łodyga
3. Elwira Mrówczyńska

4. Czesław Przybyła
5. Marcin Roszyk
6. Dominik Szymkowiak
7. Czesław Tomczak