Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Władze Gminy:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Dominik Michalak Burmistrz Gminy Mosina
2. Roman Kolankiewicz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
3. Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
 

Sekretarz Gminy:

1. Dorota Tomyślak Sekretarz Gminy Mosina

 
Biuro Obsługi Interesantów:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Danuta Wojciechowska Kierownik Biura Obsługi Interesanta
2. Hanna Barcz  Inspektor ds. obsługi interesantów
   

 
Referat Księgowości:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Tatiana Cynka Skarbnik Gminy Mosina
2. Agnieszka Chełminiak Zastępca Skarbnika Gminy Mosina
3. Żaneta Biała Inspektor ds. księgowości syntetycznej
4. Monika Szewczyk Inspektor ds. płac
5. Renata Pawlikowska Inspektor ds. księgowości
6. Iwona Dubert Inspektor ds. obsługi administracyjno-księgowej
7. Agnieszka Buśko Inspektor ds. księgowości syntetycznej
8. Joanna Paluszkiewicz Główny specjalista ds. księgowości budżetowej
9. Hanna Lisowska Inspektor ds.księgowości
10. Hanna Piecuch Inspektor ds.księgowości

 
Referat Podatków i Opłat:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Honorata Przybylska Główny specjalista ds. wymiaru podatków i opłat
2. Agnieszka Nurzyńska-Cieślak Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
3. Katarzyna Jujka Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
4. Marcelina Piotrowska
Inspektor ds. księgowości podatkowej
5. Katarzyna Gierz Inspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Ewa Kowalewska Inspektor ds. księgowości podatkowej
7. Julia Krawczyk Pomoc administracyjna
8. Ewa Jurga-Kąkol Inspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9. Ewa Hudziak Podinspektor ds księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10. Martyna Antkowiak Inspektor ds. księgowości podatkowej
   
 

Referat Organizacyjny:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Magdalena Paluch Kierownik
2. Monika Darul Inspektor ds. kadr i płac
3. Halina Kałmucka Inspektor ds. organizacyjnych
4. Magdalena Nowak Pomoc administracyjna
5. Zofia Gotowiec Podinspektor ds organizacyjnych
6. Monika Kujawa Pomoc administracyjna
7. Justyna Rosić Sekretarka
8. Anita Tuliszka Sprzątaczka
9. Iwona Jurczyk Sprzątaczka
10. Tadeusz Waliszak Rzemieślnik specjalista
11. Błażej Mamoński Rzemieślnik specjalista
 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Szymon Szydłowski Kierownik
2. Grzegorz Suszczyński Zastępca kierownika
3. Małgorzata Winiecka Inspektor ds. inwestycji gminnych
4. Małgorzata Piotrowska Inspektor ds. inwestycji drogowych
5. Hanna Woźnikiewicz Inspektor ds. inwestycji
6. Wojciech Mikołajczyk Główny specjalista ds. inwestycji gminnych
7. Agnieszka Rachelska Inspektor ds. inwestycji gminnych
8. Agnieszka Wojtczak Inspektor ds. inwestycji drogowych
9. Marlena Treumann Inspektor ds. inwestycji

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych:

8. Małgorzata Filipek-Orwat Inspektor ds. zamówień publicznych
9. Bartosz Twers Inspektor ds. zamówień publicznych
10. Magdalena Rembalska Inspektor ds. zamówień publicznych

 
Referat Mienia Komunalnego:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Anna Pawlicka - Różańska Kierownik
2. Katarzyna Frydrychowicz Zastępca Kierownika
3. Sylwia Bartnikowska Inspektor ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego
4. Agnieszka Marczak Podinspektor ds. utrzymania mienia komunalnego
5. Klaudia Maćkowiak Inspektor ds. zarządzania drogami
6. Filip Tomaszewski Podinspektor ds. utrzymania dróg
7. Agnieszka Szczepaniak Podinspektor ds. utrzymania mienia komunalnego
8. Aneta Litke Pomoc administracyjna
9. Dominika Gronek Pomoc administracyjna

 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Katarzyna Suchocka Kierownik
2. Magdalena Sielicka Podinspektor ds. funduszy europejskich

 
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

Imię i Nazwisko Stanowisko 
1. Miłosz Sura Kierownik
2. Jan Dziurzyński Zastępca Kierownika
3. Patrycja Napierkowska Podinspektor ds. planowania strategicznego, przestrzennego i rewitalizacji
4. Stanisław Chrust Inspektor ds. systemu informacji przestrzennej i planowania przestrzennego
5. Sabina Kurek Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
6. Bartosz Demski Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków

 
Referat Geodezji i Nieruchomości:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Piotr Sternal Kierownik
2. Anna Sobkowiak Zastępca Kierownika
3. Kinga Wolarczak Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
4. Beata Tomczak-Taisner Inspektor ds. podziałów nieruchomości

 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Małgorzata Pietrzak-Doruch Kierownik
2. Agata Turkiewicz Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
3. Monika Kuciak Inspektor ds. działalności gospodarczej i dowodów osobistych
4. Małgorzata Stańczak Inspektor ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej

 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Radosław Łucka Kierownik
2. Danuta Sobańska Zastępca kierownika
3. Krystyna Panek Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4. Katarzyna Ochocka-Kasprzyk Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
5. Izabela Baranowska Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Michał Dudziak Inspektor ds. architektury zieleni miejskiej
7. Marcelina Stachowiak Podinspektor ds. ochrony środowiska i klimatu
8. Sonia Banaś Podinspektor ds. ochrony środowiska


Referat Oświaty i Sportu:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Anna Balcerek-Kałek Kierownik
2. Monika Wolgetan Inspektor ds. oświaty i sportu
3. Anna Wojnowska Inspektor ds. oświaty i sportu


Referat Promocji i Kultury:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Karolina Adamczyk-Pięta Kierownik
2. Agata Lubowicka Zastępca Kierownika
3. Katarzyna Leszczyńska Inspektor ds. promocji i kultury
4. Paulina Ludwiczak Podinspektor ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
5. Joanna Nowaczyk Inspektor ds. promocji i obsługi mediów
 Gminne Centrum Informacji:
6. Beata Tomczak Pomoc administracyjna


Referat Zarządzania Bezpieczeństwem/Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Jarosław Dobicki Kierownik

 
Urząd Stanu Cywilnego:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Marzena Obst Kierownik
2. Alicja Sroka Zastępca Kierownika

 
Biuro Rady Miejskiej:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Piotr Sokołowski Kierownik
2. Anita Ćwiklińska Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej


Biuro Prawne:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Anna Dancewicz-Krzywania Radca prawny
2. Elżbieta Napierała - Kęsy Radca prawny


Zespół Informatyków:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. wakat Kierownik
2. Dominik Wiktorowski Inspektor ds. informatyzacji
3. wakat  


Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Tomasz Nowiński Inspektor Ochrony Danych


Audytor Wewnętrzny:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Joanna Lesicka Audytor wewnętrzny


Inspektor ds. BHP:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Izabela Baranowska Inspektor ds. BHP

 
Straż Miejska:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
001. Damian Pietruszewski Komendant Straży Miejskiej
002. Grażyna Cichocka Zastępca Komendanta
003. Włodzimierz Głuchy Starszy Inspektor Straży Miejskiej
004. Mikołaj Zyk Inspektor Straży Miejskiej
005. Rafał Filipowicz Specjalista Straży Miejskiej 
006. Jakub Skibiński Mlodszy specjalista Straży Miejskiej
007. Julia Myślicka Młodszy specjalista Straży Miejskiej
008. Jacek Pązik Starszy Inspektor Straży Miejskiej
009. Łukasz Rajczak Starszy strażnik Straży Miejskiej