Zespół Informatyków

Zespół Informatyków

 
Zespół Informatyków (IN)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (nowa część budynku), pok. nr 15
tel. 61 8109-522
admin@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Zespołu Informatyków należy w szczególności:
  1. Opracowywanie kierunków rozwoju i planów wdrażania nowych rozwiązań dotyczących sprzętu, systemów operacyjnych i użytkowych, celem dostosowania systemu informatycznego do wymagań Urzędu.
  2. Realizacja przyjętych kierunków rozwoju, w tym do posiadania przez Urząd Zintegrowanego Systemu Informatycznego i realizacji zadania utworzenia aplikacji e-urząd.
  3. Przygotowywanie i koordynacja szkoleń dla pracowników w zakresie nowych koncepcji informatyzacji Urzędu.
  4. Utrzymanie sprawności sieci informatycznej Urzędu.
  5. Ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi oraz bazami danych wraz z archiwizacją.
  6. Nadzór nad poprawną pracą systemów.
  7. Bieżąca obsługa sprzętu informatycznego Urzędu i zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych.
  8. Ewidencja sprzętu komputerowego.
  9. Koordynacja działań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.


Formularze wniosków:

  • n.d.